FotosVideoWater is leven

We hebben water!

We hebben water!

Het heeft veel tijd, moeite en uiteraard ook geld gekost maar we zijn er in geslaagd om in de rotsbodem drinkbaar water te vinden door het boren tot 150 meter diepte met een daarvoor speciaal bestemde machine.

Hierdoor worden we minder afhankelijk van de bidons die we elke paar dagen moeten aankopen voor onze dagelijkse behoeften. Als er niet voldoende regen valt, sluit de watermaatschappij de waterleiding af.

 

Er rest ons enkel nog de taak om de nodige opvangbekkens te voorzien en alles aan te sluiten zodat we zelf de watertoevoer kunnen regelen en bedienen.

Wil je graag je steentje bijdragen is dit steeds mogelijk. Het hele waterproject overstijgt de werkingskosten van Joko Togo en elke euro steun is dus meer dan welkom.

Bij giften van minstens 40 euro ontvangt u begin 2024 een fiscaal attest waarbij u 45% van het gestorte bedrag recupereert via uw personenbelasting.

Meer info hierover kan u lezen op deze pagina.