SDG

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Van 25 tot 27 september 2015 vond er in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden, overheids- en topvertegenwoordigers samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Die treden in werking vanaf 1 januari 2016.

De SDG’s werden voorafgegaan door de Millenniumdoelstellingen (MDG’s). Een terugkerend onderwerp in beide ontwikkelingsdoelstellingen is armoede. Het doel van de MDG’s was o.a. om het aantal personen van wie het inkomen lager is dan $1,25 per dag te halveren tussen 1990 en 2015.

Dit zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar de vzw op kleine schaal  aan wil meewerken:

  1. SDG 1 – Beëindig armoede overal en in al haar vormen
  2. SDG 2 – Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
  3. SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
  4. SDG 4 – Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
  5. SDG 5 – Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
  6. SDG 6 – Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
  7. SDG 8 – Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

 Een overzicht van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vind je hier