Doelstellingen

UNDER CONSTRUCTION…

Na een langdurig verblijf in Togo, een klein arm land in West-Afrika grenzend aan Burkina Faso, Benin en Ghana, bracht het schrijnend tekort aan kinderopvang Sylvia Roovers spontaan op het idee om een weeshuis op te richten in het dorpje Wli (nabij Lomé). Om haar te steunen hebben we in augustus 2008 met veel enthousiasme onze vzw opgericht. Vzw Joko Togo werd geboren!! Hiermee willen we op een menselijke schaal werken aan het realiseren van ons project.

Onze doelstellingen

 • Een gunstig kader scheppen voor de ontwikkeling van de weeskinderen in Togo
 • Strijden tegen armoede en ongezonde voeding van de kinderen en tegen jeugdcriminaliteit
 • De rechten v/d kinderen bevorderen en beschermen
 • Benadeelde en misvormde kinderen bijstaan
 • Reïntegratie in de maatschappij van kinderen die lijden onder armoede en/of mishandeling
 • Kansarme kinderen toelaten om basiskennis te verwerven
 • Kinderen uit armoede halen door hen een opvangkader te bieden met pension,
  huisvesting en morele steun.

Hoe onze doelstellingen bereiken?

 • Een weeshuis bouwen
 • Sensibiliseringsbijeenkomsten houden
 • Samenwerken met de media en de welzijnsorganisaties
 • Peters en meters vinden die elk een kind financieel willen steunen