Doelstellingen

Na een langdurig verblijf in Togo, een klein arm land in West-Afrika grenzend aan Burkina Faso, Benin en Ghana, bracht het schrijnend tekort aan kinderopvang Sylvia Roovers spontaan op het idee om een weeshuis op te richten in het dorpje Wli (nabij Lomé). Om haar te steunen hebben we in augustus 2008 met veel enthousiasme onze vzw opgericht. Vzw Joko Togo werd geboren!! Hiermee willen we op een menselijke schaal werken aan het realiseren van ons project.

Onze doelstellingen

 • Hulp verschaffen aan straat- en weeskinderen in de derde wereld. De vzw wenst door fondsenwerving en bewustmakingscampagnes projecten te realiseren die tot doel hebben te voorzien in de materiële en mentale noden van voornoemde kinderen, dwz. in te staan voor opvoeding, scholing en vorming, kortom een menswaardig bestaan te bezorgen.
 • Bijzondere aandacht te besteden aan scholing en onderwijskansen voor de leeftijdsgroep van 2,5 jarigen tot 6 jaar.
 • Een gunstig kader scheppen voor jongens en meisjes van 2,5 tot 6 jaar door ervoor te zorgen dat zij reeds vanaf 2,5 jaar naar een kleuterschool kunnen gaan en kwalitatieve ontwikkelingskansen krijgen zodat zij zonder leerachterstand aan de lagere school kunnen beginnen.
 • Het bouwen van duurzame infrastructuur en sanitaire voorzieningen op kindermaat.
 • Streven naar kwaliteitsvol onderwijs door ondersteuning van de lokale leerkrachten zowel op logistiek als financieel vlak.
 • Wij werken ook mee op kleine schaal aan de verwezenlijkingen van diverse duurzame ontwikkelingsdoelstellingen  (SDG’s) op punt gesteld door de Verenigde Naties.

Concreet vertaalt zich dat: 

 • in de bouw van een weeshuis voor een 25-tal weeskinderen met de nodige financiële en logistieke steun…
 • in de overname van het beheer van de kleuterschool “Les Papillons” opgericht door de vzw TogoKIDS
 • in de ondersteuning op logistiek en financieel vlak van de kleuterleerkrachten aangezien zij geen loon ontvangen via de staat.

Dit alles kan verwezenlijkt worden door 

 • hier in België sensibiliseringsacties te houden en mensen warm te maken voor de projecten.
 • subsidiedossiers in te dienen bij de overheden en bedrijven om de projecten financieel en logistiek te steunen.
 • samenwerking met andere organisaties om een breder netwerk uit de bouwen.
 • steun van peters en meters die een kindje uit het weeshuis financieel adopteren.