11-11-11 en Steunpunt 4e Pijler

De 4de Pijler in Vlaanderen

De 4de Pijler is een verzamelnaam voor al deze burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden. Lees meer op de website.

Het 4de Pijlersteunpunt biedt ondersteuning aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden. Het verlenen van advies en verstrekken van informatie staat voorop, onder andere via de website en de helpdesk die eraan verbonden is. Het steunpunt werkt ook een vormingsaanbod uit op maat van de 4de Pijler en richt regelmatig ontmoetingsmomenten in om uitwisseling en dialoog tussen 4de Pijlerinitiatieven onderling en andere actoren te bevorderen.

Joko Togo VZW is al jaren lid van het 4de Pijler Panel. Het 4de Pijlerpanel is een overlegplatform dat het gemeenschappelijke belang van 4de Pijlerinitiatieven bewaakt en opvolgt. Lees er meer over op de website.
Als lid van het Panel onderschrijven we het Handvest en de Ethische Code van 11.11.11. 

Wat is 11.11.11

11.11.11 is de koepelorganisatie voor Noord-Zuid samenwerking en organiseert ook het 4de Pijlersteunpunt.

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet. Een mondiaal systeem waarin de socio-economische ongelijkheid wordt teruggedrongen, de relatie tussen mens en natuur in evenwicht is en democratische waarden gewaarborgd zijn. Dat is ons toekomstbeeld.
Lees er meer over op de website.