Jaaroverzicht 2016

Januari 2016

Op 1 januari hebben we met alle kinderen van een gezellige nieuwjaarsdag genoten, zeker ook omdat net vandaag het voetbalspelletje (tafelvoetbal) voor de oudste kinderen werd geleverd.
De dag nadien arriveerde Valérie, 7j oud.
Op 2 januari hadden we ook de vergadering met de personeelsleden waar uitgebreid over de werking van Joko Kope kon gepraat worden.
De kinderen voerballen heel graag maar dit kan gevolgen hebben! André heeft tijdens het voetballen zijn onderbeen gebroken met als gevolg, 6 weken in het plaaster!  
Valérie die nog maar enkele weken in het weeshuis was werd geplaagd met een malaria-aanval.
Einde januari werd een voetbaltornooi georganiseerd op het domein van de publieke lagere school waar onze kinderen met alle plezier hebben aan deelgenomen…en pret hebben zeker en vast gehad.
Odesmou en Kékéli zijn jarig in januari. Dergelijke gelegenheden vragen om een feestje!

Februari 2016

Februari diende zich aan.
Blijkbaar een maand van veel bezoek. Verschillende mensen zijn langs geweest nl. Maria en Jan uit Rumst en enkele vrienden van hen, Anne-Marie en Monique, de nonkel van Gloria die een kijkje kwam  nemen, 4 onderwijzeressen en 16 leerlingen uit Hove die een inleefreis maakten in Togo. Zij keken hun ogen uit!
Nathalie en Tom van de vzw Togokids uit Oost-Vlaanderen hebben een weekje in het weeshuis gelogeerd. Nathalie en Tom hebben de nodige fondsen bijeengekregen om een kleuterschooltje te bouwen vlakbij het centrum van Wli. Zij hebben het de naam ‘Les Papillons’ gegeven.
De bouw is volop bezig.
In het dorp Wli hebben enkele inwoners en ik het kleine comité AMEPA (Aide au Malades et Personnes plus Agés)opgericht. De bedoeling is dat elke inwoner een kleine bijdrage levert om deze zwakkere personen ondersteuning te bieden vb met voedsel.
We hebben deze maand ook een jarige nl. Lawoé die in de bloemetjes werd gezet.

Maart 2016

Ondertussen deed de maand maart zijn ingang.
Noble is geopereerd door een team van en samen met dr. Leyman. Zij opereren heel vaak in Kara, een stad uitgerust met een hospitaal meer in het noorden van Togo. Alle kosten zijn ook door het medisch team gedragen.
Verder hebben we weer veel bezoek mogen ontvangen, o.a. Annelies van de vzw Akouyo die zich bezig houden met kinderen die in een uitzichtloze situatie moeten leven een betere opvang te bieden . In ons weeshuis zijn op deze wijze al drie kinderen opgevangen.
Er is ook bezoek geweest van Herwig, bakker in Olen en Paul, schoenmaker in Hoboken. Zij hebben bij het verlaten van Togo één van hun drie moto’s geschonken aan de vzw.
Verder nog de papa van Winner, Francis, zijn vrouw en enkele vrienden die een dansstage bij hem volgden en tevens Togo hebben verkend. Zij hebben dan weer koffers vol educatief materiaal geschonken aan onze kinderen.
 
De paasexamens zijn goed verlopen.
Daniel 2e  middelbaar  3e rang
Wisdom    “      “    5e rang
Joseph 6e  leerjaar         1e rang
Dinah   5e leerjaar     7e rang
Gloria     “           “     2e rang
Abraham 4e leerjaar     1e rang
Assou    “    “     4e rang
Voor de anderen heeft er geen examen plaatsgehad.

Tijdens de paasvakantie hebben Daniel, Wisdom, Joseph en Andre een cursus batik gevolgd in Lomé en hele mooie werkjes gemaakt
De jarigen van deze maand zijn Abraham en Espoir, die dan ook met veel plezier zijn gevierd.

April 2016

April begint met bezoek!
Kim Niemans, met zonen Simon en Senne en mama Erika op bezoek geweest, samen met Hamid, een vriend uit Kara. Zij hebben 2 dagen in het weeshuis gelogeerd.
Patrick Etienne kwam langs met zijn gezelschap. Hij bezoekt jaarlijks Togo tijdens de paasvakantie.
 
In het dorp hebben we voor het welzijn van de leerlingen een nieuw oudercomité gevormd zowel in de lagere school als in de middelbare school
De kinderen zijn uitgenodigd op het feest van “Compassion”, een organisatie die kinderen in moeilijke situaties helpt op financieel en cultureel vlak.
We hebben ook een jarige deze maand nl. Noble.
Espoir heeft jammer genoeg te kampen gehad met een lichte malaria aanval.

Mei 2016

Tijdens de maand mei was ik uitgenodigd op het feest van de Dag van de Vrouw, georganiseerd door “Affaires Sociales”. Het belang van de vrouw werd even in het daglicht gezet.
De ingenieurs van “Energy Assistance”, Roland en Jean-Noël hebben de batterijen van de zonnepanelen komen vervangen en de hele installatie nagezien! Na een weekje was er terug LICHT.
Deze mensen hebben ook in diverse omliggende projecten controles gedaan en een installatie in een dorpshospitaal geplaatst.

Juni 2016

In juni kunnen we feesten in de kleuterschool. Odesmou, Winner, Lawoé en Noble  zijn klaar om de overstap te maken naar de lagere school! Een geweldig moment.om over te gaan naar het eerste leerjaar.
Voor Joseph is het ook een belangrijk moment, nl. de overstap van de lagere school naar de middelbare school. Zijn eindexamen is voorbij en hij is geslaagd!
 
Na de examens is er meer tijd voor de kinderen om al eens iets anders te doen. De grootste en oudste kinderen zelf hun schabbetjes voor de douches in de groene verf gezet. Kwestie om de groteren te leren schilderen.
Eind juni zijn Jacky (9)en Dado (6) gearriveerd via vzw AKOUYO, (Annelies Wybo)
Ook deze maand hebben we een jarige. Wisdom wordt gevierd!
Ons groot gezin ontvangt héél véél speelgoed, cd’s en boeken van Sandra, een vriendin van Nathalie D. Sandra verhuisde naar andere oorden en wilde na advies van Nathalie – die ons al eerder heel goed heeft gesteund –  ons priject op deze manier een duwtje in de rug te geven.

Juli 2016

Juli, de maand van de vakantie.
Wat wel blijkt is dat de kinderen zonder uitzondering mogen overgaan naar een volgend studiejaar.
Joseph    1e   gaat naar het college (middelbare school)  
Daniel     4e   gaat naar het 3e middelbaar
Dinah      5e   gaat naar het 6e leerjaar
Gloria      1e   gaat naar het 6e   “
Assou    “      gaat naar het 5e    “
Abraham 1e    gaat naar het 5e    “
Valérie    5e   gaat naar het 3e    “
Andre     2e   gaat naar het 2e    “
Kekeli     1e   gaat naar het 2e    “

Ondertussen is er na diverse gesprekken beslist om Wisdom terug bij zijn moeder te laten wonen.
De gezinssituatie is dermate verbeterd dat er voldoende stabiliteit is in het gezin. Wisdom wilde dit zelf ook graag.

Ook tijdens de vakantiemaanden krijgen we bezoekjes o.a. van Agnes, Ruuth en Lucas.
We hebben hard gewerkt op ons maïsveld, de maïs is geoogst, de arachides (aardnoten) zijn verwerkt tot een pate om de lekkere pindasaus te maken.
Jammer genoeg komt malaria dikwijls ook een ongewenst bezoekje brengen. Andre, Lawoé, Dado en eveneens maman zijn tot twee maal toe ‘geveld’ door lastige muggen.

Augustus 2016

In augustus hebben we “haricots” (bonen)gezaaid. Tijdens deze maand heeft ook het “haricots” feest plaats in Tsevié en omliggende dorpen, waaronder Wli-Centre. Het is een jaarlijkse traditie.

Regelmatig wordt er kleding en speelgoed geschonken aan de kinderen. Ria Etienne, zus van Patrick E. heeft vanuit Belgische scholen speelgoed gekregen en heeft dit aan de kinderen geschonken.

Ons grote gezin kent weer uitbreiding!  Op 22 augustus is Edith (een meisje van 9j) bij ons gearriveerd.
Eind augustus heeft de vzw de beslissing genomen om de kinderen in te schrijven in een privéschool. Op deze manier kunnen de kinderen beter gestructureerd onderwijs genieten.
Joseph en maman zijn jarig in augustus! Dit wordt weer gezellig gevierd!
Ook onze vzw Joko Togo is jarig!
Deze maand blijft niet gevrijwaard van zieke kinderen. Valérie, Abraham en Dado hebben een lichte aanval gehad van malaria.

september 2016

Begin september is er dan bezoek geweest voor Winner. Haar papa, nonkel en grootmoeder zijn langsgeweest.

Ikzelf ben in september voor een 2-tal weekjes naar België afgereisd.
In eerste instantie om mijn familie te bezoeken en ook om de werking van de vzw in België te bekijken samen met de andere bestuursleden.
Tijdens deze periode had de vzw een quiz georganiseerd waar ik dus kon aanwezig zijn!
Ik heb in de school CADE (Aartselaar), ons project kunnen voorstellen. Deze school steunt al jaren  met heel veel enthousiasme het project.
Verder heb ik ook voor de Noord-Zuidraad in Boom, een presentatie mogen geven. Deze raad heeft ons in het verleden al enorm gesteund en zal dit zeker nog doen naar de toekomst.

Einde september ben ik terug in Joko Kopé. Annelies Wybo van vzw AKOUYO , die een aantal zaken moest regelen in Lomé heeft drie dagen bij ons gelogeerd en de kinderen verwend met leuke spulletjes en kledingstukken.
Onze jarige van de maand is Edith! En die hebben we dan ook gevierd!

oktober 2016

De tijd vliegt voorbij!
Op 13 oktober is Eyram (meisje van 7j) in het weeshuis komen wonen.
Enkele dagen later is de school begonnen voor het lager onderwijs en het middelbaar.
De school was amper enkele dagen bezig toen de kinderen alweer een weekje thuiswaren! Dit vanwege een vorming van voor de leraars!
Het gezin groeit en er dienen bedden te worden bijgemaakt. Dit gebeurt door de lokale schrijnwerker.
Op het domein bevindt zich een grote put waaruit het zand werd gehaald om de bakstenen te maken voor de bouw. Deze put is eigenlijk veel te gevaarlijk, daarom laten we hem opvullen. Hiervoor waren er 33 vrachtwagens zand nodig. Een hele gebeurtenis waar de kinderen hun ogen uitkeken.
Ik ben in Lomé het team gaan bezoeken die klaar staan om te gaan opereren in het hospitaal in kara.
Eind oktober zijn Dirk Claes, voorzitter van vzw Joko Togo en zijn vrouwt Marleen een 3-tal weken komen logeren om het reilen en zeilen in het weeshuis te volgen.
Diezelfde periode kwam tandarts Roland (werkt vrijwillig voor EODEC) met zijn team waaronder Alain, de mondjes nakijken van de kinderen tijdens hun bezoekje.
De vrouw van Roland, Véronique, haar zus, zoon en mama kwamen met veel plezier de kinderen en bezoeken. De kinderen werden super verwend met kledij, lectuur en educatief materiaal.
De jarigen van de maand zijn ditmaal Gloria en Felix!. Weeral een gezellige bedoening.
Jammer genoeg heeft Felix een ontsteking aan de ogen gehad.

november 2016

Op 1 november mochten de 13 kinderen die in aanmerking kwamen, naar het cabinet van tandartsen EODEC , om hun tandjes te laten verzorgen of om tandsteen te laten verwijderen.
Ik ben met Dirk en Marleen een tof weekje naar het Noorden geweest om het land daar een beetje te verkennen samen met onze lieve chauffeur en gids Jean.
Nathalie, de voorzitster van vzw Togokids was een weekje op bezoek om één en ander in orde te maken voor hun kleuterschooltje ‘Les Papillons’ dat ze hier in Wli-centre gebouwd hebben. De kinderen werden weer verwend met tof materiaal.
Opnieuw een bezoekje van Annelies van de vzw AKOUYO en Anne –Marie.

Odesmou heeft bezoek van zijn mama gehad. Hij heeft haar verscheidene jaren niet gezien na de dood van zijn papa. Zijn mama is niet in staat om Odesmou groot te brengen.

Ons gezin kent uitbreiding. Op 26 november is Ramdan (een jongetje van 5j) gearriveerd. Hij heeft een plaatsje gekregen in het weeshuis door toedoen van Annelies (vzw AKOUYO).
Geloof het of niet maar Sinterklaas is in Lomé geweest!
Het feestje was georganiseerd door Nathalie (van Lomé) in samenspraak met het Belgisch consulaat. Ondanks de late beslissing om in te gaan op deze uitnodiging hebben Espoir en Odesmou toch nog de kans gehad aanwezig te zijn EN om op de schoot van Sinterklaas te zitten!! Zo speciaal voor die kinderen.

december 2016

In december moesten we de papieren regelen voor het eindexamen(CEPD) van Gloria en Dinah. Na de lagere school moeten de kinderen een examen afleggen om te zien of ze voldoende leerstof kennen om naar het middelbaar te gaan. Verder dienden nog geboorteaktes gekopieerd en gewettigd te worden.

Een leuk bericht!
De bouw van lokaal dat dienst moet doen als studielokaal/opslagruimte kan stilaan van start gaan!
Op 14 december zijn de werkmannen begonnen met het maken van de stenen. Deze worden manueel gemaakt en moeten enkele dagen drogen in de zon.

Ondertussen waren op 12 december de examens van het 1e trimester van de lagere school reeds begonnen. Voor het middelbaar was dit op 19 december.
De proclamatie had op 23 december plaats.
Dinah       4e op 9 llng.
Gloria       1e op9 llng.
Assou       6e op 12 llg.
Abraham  3e  op 12 llng.
Edith        9e op 11 llng.
Valérie     2e op 4 llng.
Eyram      4e op 5llng.
Kekeli      2e op 5 llng.
Andre       1e op 5 llng.

Na de examens begon de kerstvakantie. We waren wel wat laat met de kerstdecoratie begonnen. Maar toch hebben we een geslaagd kerst- en nieuwjaarsfeest gehad. Ook al dankzij de steun van de meters en peters met de geschenken voor hun mete-of petekinderen.

26 december is onze penningmeester Goedele, samen met Tsarlie, onze vriend en stille helper op alle momenten, ons komen vergezellen voor 3 weken. Jammer genoeg zijn zij door onverwachte dringende omstandigheden na een weekje moeten vertrekken.

Eind december hebben we bezoek gehad van Mevr. GNAKU, de dame die Ramdan gebracht heeft. Zij kwam Ramdan bezoeken en had voor de hele bende hier een voedselpakket meegebracht.
Het jaar eindigde met een simpel mooi feestje.

Om te eindigen nog even de jarigen van de maand vernoemen. Dit zijn Valérie, Dinah en Daniel. Wij hebben de verjaardagen dan ook op gepaste wijze gevierd.
Abraham en Joseph hebben het jaar niet zo goed geëindigd door een lichte aanval van malaria.