Peter- en Meterschap

Individuele financiële adoptie
Voor 30 euro per maand geeft u een kind in ons weeshuis een mooiere toekomst.
Deze bijdrage bekostigt onderwijs, kleding, schoenen, gezonde evenwichtige voeding en medische zorg.
U kan corresponderen met het kind en in de toekomst zal ook persoonlijk contact mogelijk zijn.

Het is natuurlijk ook mogelijk om samen met familieleden, vriend(inn)en, collega’s, klasgenoten,… gezamelijk een kind financieel te adopteren.

Joko Kope-groepsadoptie
30 euro per maand dekt niet de volledige kost van een kind in ons weeshuis.
Er zijn ook nog de onvoorziene medische kosten. Kosten voor de werking van ons weeshuis
(personeel, veiligheid, verzekering, onderhoud…).
Kosten voor schoolreisjes, voor buitenschoolse activiteiten, voor kleine dingen die voor
westerse kinderen een evidentie zijn.

Daarom organiseren wij Joko Kope-groepsadoptie. Voor een vrij bedrag per maand of per jaar,
volgens uw eigen mogelijkheden steunt u de werking van ons weeshuis en zorgt u er voor dat
we de kinderen een extraatje kunnen geven bovenop hun basisbehoeften.
Via een jaarlijks rapport wordt u op de hoogte gehouden over de werking van ons weeshuis.

Fiscaal attest
Voor stortingen met een minimumbedrag van € 40 per jaar kunnen wij u een fiscaal attest bezorgen.
Dit kan op de rekening “O.S.J. Steunfonds – JOKO TOGO” nr. BE65 7350 3726 8596 (BIC: KREDBEBB).
Vermelding: Weeshuis Sylvia Roovers.

Indien U een fiscaal attest wil bekomen dient U, met vermelding van rijksregisternummer, het WEBformulier – vzw Joko Togo in te vullen.

Meer info kan u verkrijgen via info@jokotogo.com