FotosTopWater is levenWeeshuis Joko Kope

Help ons mee naar water boren

Na het regenseizoen drogen de citernes, die het regenwater van de daken van het weeshuis opvangen, al snel uit. Omdat er dan geen regen meer valt, en er valt opmerkelijk minder regen dan vroeger in de regio van Wli in Togo, sluit de watermaatschappij ook de waterleiding af.

Om dit op te vangen moeten we water in bidons van 25 liter aankopen. Meer dan 50 bidons zijn nodig om gedurende 2 tot 3 dagen de huishoudelijke taken te kunnen uitvoeren: maaltijden klaarmaken, de was en de plas doen, de dagelijkse hygiëne, de groenten in de tuin water geven, enz. De oudste kinderen, meisjes en jongens, moeten er voor zorgen dat het harde werk verdeeld wordt.
Enkele jaren geleden wees onderzoek uit dat het onmogelijk was om drinkbaar water uit de bodem te halen omdat een rotsformatie dit belet. Maar met nieuwe technieken werd vastgesteld dat er onder die rotsbodem wel drinkbaar water te vinden is.

Het boren naar water, tot 150 meter diepte (!) dient te gebeuren met een speciaal daarvoor bestemde machine. Deze machine is momenteel in Togo maar wordt weldra getransporteerd naar buurland Ghana. Het is niet geweten wanneer deze machine terug in Togo zou kunnen zijn.
Daarom moet er snel gehandeld worden. De offerte van de firma die de werken uitvoert, bedraagt ongeveer 24.000 EUR.
Deze kostprijs overstijgt de werkingskosten van vzw Joko Togo.

Elke euro steun is daarom meer dan welkom.

Bij giften van minstens 40 euro ontvangt u begin 2023 een fiscaal attest waarbij u 45% van het gestorte bedrag recupereert via uw personenbelasting.

Meer info hierover kan u lezen op onze website via onderstaande knop.