BlogTopWeeshuis Joko Kope

Belangrijke mededeling over fiscaal attest

Schenkers van giften genieten van een groter fiscaal voordeel.

Op 12 juni 2020 keurde het uitgebreide Kernkabinet bijkomende steunmaatregelen goed en dit in het kader van de Coronacrisis, waaronder een verhoging van 45 naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen alsook een verhoging van 10 naar 20% van het plafond van het netto-belastbaar inkomen.

Concreet betekent dit dat een gift van bvb. 100 € dit jaar recht geeft tot een belastingaftrek van 60 € (i.p.v. 45 €) op uw belastingaangifte in 2021 – inkomstenjaar 2020 !

Deze beslissing is bedoeld om NGO’s en non-profitorganisaties te helpen hun activiteiten van algemeen belang verder te zetten ondanks de negatieve impact van de Coronacrisis op hun inkomsten.

Op donderdag 9 juli keurden de volksvertegenwoordigers de aanpassingen goed als onderdeel van een ‘Wet houdende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van COVID-19 pandemie (CORONA III)’.
Zie https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1390/55K1390001.pdf , zie Hoofdstuk 2 art 3 op blz 8 & 9.

Deze maatregelen zijn geldig voor giften vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 aan alle erkende instellingen, waaronder O.S.J. Steunfonds vzw en dus ook onze vzw Joko Togo.
Aan onze gulle schenkers vragen wij dit enkel en alleen te doen via het volgende rekeningnummer: BE65 7350 3726 8596 op naam van O.S.J. Steunfonds – JOKO TOGO. Vermeld steeds in de mededeling: weeshuis Sylvia Roovers.

Langs deze weg bedankt vzw Joko Togo en Sylvia Roovers in het bijzonder alle schenkers van giften uit het verleden én de toekomst.