WEBformulier

WebFormulier
(bedrag invullen aub) (minimum €40/kalenderjaar anders niet fiscaal aftrekbaar)
op de rekening “O.S.J. Steunfonds – JOKO TOGO” BE65 7350 3726 8596 (BIC: KREDBEBB)
met vermelding: Weeshuis Sylvia Roovers.
U ontvangt hiervoor een fiscaal attest.
Rijksregisternummer is verplicht indien U een fiscaal attest wil bekomen!
(bedrag invullen aub) op de rekening van de VZW Joko Togo BE27 7330 5249 1073 (BIC: KREDBEBB)
met vermelding: vrije storting zonder attest en/of lidgeld
Bezig met versturen